กลุ่มไม่ป่วย DM หรือ HT


กลุ่มป่วย DM หรือ HT


53.74 %
38.92 %
7.34 %
44.39 %
25.26 %
11.56 %
11.28 %
7.52 %
ปกติ
เสี่ยง
เสี่ยงสูง
ป่วยระดับ 0
ป่วยระดับ 1
ป่วยระดับ 2
ป่วยระดับ 3
แทรกซ้อน

รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
ampurnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
เมืองเชียงใหม่90,27066,95674.1723,31425.8324,92827.6111,78317.607,08760.153,78832.159087.7113,14556.385,31240.413,85229.301,55311.811,1188.511,3109.97
จอมทอง33,60222,72467.6310,87832.3728,61185.1520,94092.159,66246.149,82446.911,4546.947,67170.522,82536.831,76222.9785511.157519.791,47819.27
แม่แจ่ม26,08421,00180.515,08319.4924,13292.5220,40097.1413,47966.075,83928.621,0825.303,73273.421,93051.7181521.843238.6544812.002165.79
เชียงดาว26,57517,79866.978,77733.0321,60981.3115,10184.858,51956.415,49236.371,0907.226,50874.153,25249.971,58724.3971110.9367910.432794.29
ดอยสะเก็ด33,14322,83068.8810,31331.1227,78083.8221,59694.5912,00055.578,63940.009574.436,18459.962,96547.951,75728.4169311.214136.683565.76
แม่แตง32,47221,07964.9111,39335.0924,87676.6117,09281.095,54632.459,64156.411,90511.157,78468.323,51645.171,88524.221,06413.671,16514.971541.98
แม่ริม42,65330,93672.5311,71727.4730,84872.3224,24578.3715,80965.217,92632.695102.106,60356.352,32035.141,92529.1595714.4995514.464466.75
สะเมิง11,3258,11571.663,21028.347,79268.805,84972.081,76330.143,33957.0974712.771,94360.5393147.9251026.2521010.8124312.51492.52
ฝาง36,87024,18265.5912,68834.4131,55185.5721,93090.697,75035.3410,25046.743,93017.929,62175.834,50246.792,14522.298819.161,05811.001,03510.76
แม่อาย24,35116,02065.798,33134.2118,93777.7712,38477.306,73354.374,33334.991,31810.646,55378.663,21449.051,41521.5972911.1276911.744266.50
พร้าว23,61214,07959.639,53340.3720,67987.5813,86198.454,99536.047,03050.721,83613.256,81871.523,22947.361,46821.5368910.116399.3779311.63
สันป่าตอง42,19825,88961.3516,30938.6538,22690.5925,24897.5211,93647.2811,27644.662,0368.0612,97879.586,22847.993,17024.431,57012.101,41510.905954.58
สันกำแพง36,82924,28265.9312,54734.0729,96281.3522,83994.069,98543.7211,24849.251,6067.037,12356.772,96641.641,85125.9980711.3398413.815157.23
สันทราย62,99845,26971.8617,72928.1445,25771.8434,16075.4623,10667.649,92929.071,1253.2911,09762.594,39139.572,99727.011,51513.651,62214.625725.15
หางดง39,26225,96266.1313,30033.8733,33784.9122,94088.3611,55450.3710,18344.391,2035.2410,39778.174,88947.022,49724.021,0329.938438.111,13610.93
ฮอด21,20015,82774.665,37325.3418,50987.3114,81893.6212,03381.212,53917.132461.663,69168.701,69745.9897226.3337410.1344412.032045.53
ดอยเต่า13,5279,18767.924,34032.0810,98581.217,90286.012,43630.834,40655.761,06013.413,08371.041,39345.1863620.6343614.1439012.652287.40
อมก๋อย19,77416,99085.922,78414.0811,32057.259,76557.474,35244.574,49446.029199.411,55555.8574047.5938224.5715810.1623214.92432.77
สารภี45,17731,27069.2213,90730.7833,60374.3826,08083.4018,73071.826,28524.101,0654.087,52354.102,72136.172,15728.671,02513.621,11614.835046.70
เวียงแหง5,9564,11469.071,84230.935,28188.673,94495.872,77270.281,03526.241373.471,33772.5874755.8740830.52936.96775.76120.90
ไชยปราการ16,88810,82964.126,05935.8815,80693.5910,59797.868,23577.712,13820.182242.115,20985.972,86955.081,10421.194298.2452910.162785.34
แม่วาง15,35510,54468.674,81131.3313,62188.719,98794.725,02650.334,01640.219459.463,63475.541,59643.9290324.853168.703369.2548313.29
แม่ออน10,4897,09267.613,39732.399,38689.486,54092.222,22934.083,15748.271,15417.652,84683.781,10038.6582528.9944015.4641114.44702.46
ดอยหล่อ11,8746,97158.714,90341.2910,27486.536,45092.532,16033.493,41352.9187713.603,82477.991,58541.451,09428.6159215.4839510.331584.13
กัลยาณิวัฒนา4,4213,57780.9184419.094,08592.403,30592.401,55246.961,47444.602798.4478092.4239851.0318023.08749.49688.72607.69
 726,905503,523 223,382 541,395 389,756 209,449 151,694 28,613 151,639 67,316 38,297 17,526 17,100 11,400 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45