ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMIผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก9322,38939.01
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ4353,26413.33
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ4521,98822.74
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด9231,04888.07
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1,3571,88172.14
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา9431,27673.90
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม7721,22563.02
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ68091274.56
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 419410787.85
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล5311,13046.99
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์9771,63859.65
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ55993859.59
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ8172,17837.51
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล2,1012,52183.34
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง9481,04690.63
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์7944,06519.53
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่10111488.60
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่8503,37925.16
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง40548483.68
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง9271,03489.65
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา87598189.19
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,3181,49788.04
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ68172294.32
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ22958539.15
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ32335092.29
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ26728992.39
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย79685393.32
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย52257690.62
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย12312697.62
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3,6394,33983.87
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว31536287.02
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง29733887.87
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด505689.29
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ23824796.36
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ36843784.21
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา9671,00096.70
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ12212399.19
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก63965198.16
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก17018094.44
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร32235191.74
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร54760390.71
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน34235396.88
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน60965193.55
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก64869293.64
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร19123182.68
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,9072,02494.22
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง36139890.70
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง46650392.64
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ9441,01293.28
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ21222594.22
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,3161,43391.84
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ82991490.70
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ65366897.75
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง44044998.00
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง41046687.98
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง14516190.06
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง67675489.66
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 16617097.65
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,2512,52189.29
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง65772890.25
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ15616892.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,7802,05186.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1,2921,41391.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง76284290.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน50454792.14
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน43948191.27
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ53560588.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์75578696.06
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ9401,02491.80
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่77081194.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน77985391.32
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,0401,11493.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง23425691.41
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง31936387.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ32135590.42
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,8352,09587.59
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง66477086.23
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก71982986.73
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล9081,22374.24
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,0671,21487.89
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง9991,29777.02
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า69374393.27
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง64978682.57
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋75695279.41
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย18322083.18
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง39645287.61
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง52258589.23
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,5871,86385.19
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล41646290.04
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก59576777.57
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,1391,21493.82
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้8521,17472.57
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้69084681.56
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ70175892.48
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง1,5641,97879.07
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก36241387.65
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก68077387.97
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก30238578.44
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง84293989.67
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย70793975.29
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม9891,18283.67
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง82797384.99
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา9131,29570.50
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว8502,71831.27
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว84499784.65
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว21526680.83
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์244355.81
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ37643187.24
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ20523886.13
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ18519395.85
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ43747592.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว70681386.84
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน54963286.87
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,0841,18791.32
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง41444393.45
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น70175193.34
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น44645797.59
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน76880195.88
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน66566899.55
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,0551,15891.11
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน63367194.34
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน46147297.67
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย9621,01794.59
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,1471,22993.33
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ87590297.01
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ72875396.68
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,7611,83995.76
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน64267994.55
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง535596.36
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1,8842,26583.18
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย89199689.46
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว85988397.28
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว64571490.34
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,2471,32494.18
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง9821,00597.71
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง71581288.05
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน33636991.06
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน63166994.32
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง50551598.06
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง30038877.32
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย74280092.75
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม39743591.26
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ11312491.13
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ677589.33
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง37939695.71
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม58963393.05
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่83989393.95
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย43445794.97
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย74878595.29
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง74085186.96
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่66169395.38
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก67769597.41
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก45574061.49
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน60662796.65
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน25426894.78
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง89295793.21
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง23724198.34
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด48563276.74
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด47050493.25
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 10210894.44
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง66367997.64
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1,0271,14090.09
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1,0811,12696.00
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว83691191.77
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,7171,79995.44
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า77686889.40
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า77284291.69
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม61565094.62
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม58160695.87
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม49753692.72
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1,2741,42689.34
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก61466592.33
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก74376896.74
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม90796294.28
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง53660588.60
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง54956996.49
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,1981,31191.38
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,9022,07691.62
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม82087993.29
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 82185995.58
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,3882,69288.71
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล77395880.69
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1,1171,22691.11
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง87290096.89
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง64982378.86
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,2851,53183.93
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1,0901,16593.56
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,0701,14893.21
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,0251,33576.78
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1,9942,13493.44
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง9961,14686.91
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,4161,51793.34
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย2,4192,71189.23
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร1,1581,29689.35
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,5921,73391.86
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา85492692.22
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง67975390.17
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง40442595.06
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม1,6632,86558.05
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก77785690.77
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1,1301,31985.67
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1,5651,69392.44
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น56863289.87
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1,4741,59392.53
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่9771,04793.31
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2,3732,70587.73
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,0681,12495.02
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1,2081,28693.93
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง7081,23057.56
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง9641,03693.05
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า42546990.62
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน1,0101,08493.17
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน63364198.75
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,3941,44996.20
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1,2851,46287.89
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง47951792.65
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง28431789.59
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่9961,07992.31
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง77385890.09
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,3211,46889.99
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด50659085.76
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล29335083.71
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล65272090.56
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง76683391.96
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง86793992.33
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี11311895.76
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี32038782.69
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี39944190.48
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ48351493.97
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง21423292.24
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ19722587.56
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,7211,86192.48
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า33535594.37
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า41843296.76
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า63668692.71
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา58066986.70
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น56259494.61
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน77582993.49
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง68873993.10
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง27028495.07
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า60163494.79
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง49856188.77
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง33736592.33
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น49963778.34
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง30036781.74
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง23029976.92
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง56962591.04
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน33357458.01
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย53996056.15
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย70882585.82
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น20723289.22
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน30733691.37
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 13915192.05
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง2,0102,19791.49
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู9271,02090.88
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน84990893.50
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง9351,32970.35
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1,3161,53285.90
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง66775887.99
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว85292292.41
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1,8982,04792.72
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1,0171,11890.97
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง73180191.26
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู54957395.81
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,4892,81488.45
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1,4961,68388.89
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง25726995.54
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง25226595.09
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห34935797.76
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง76283591.26
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,4381,56791.77
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น92696196.36
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น70274993.72
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1,0701,19689.46
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว39948382.61
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว272993.10
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว39748681.69
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ77681095.80
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว11211696.55
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้51754794.52
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้44454481.62
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง69772196.67
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน59763494.16
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน55262788.04
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา84490193.67
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1,0661,16891.27
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา58162592.96
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ64672788.86
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง59766390.05
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์37942389.60
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว46154884.12
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา9961,04695.22
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ29733588.66
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน34239387.02
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ57967685.65
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1,1011,26487.10
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม9581,12884.93
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข73578893.27
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ45151387.91
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ49855290.22
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์24024697.56
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด24124498.77
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง36037396.51
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา19621392.02
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ939597.89
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04