ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMIผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1,7872,44373.15
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ3943,54311.12
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ7562,08936.19
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด79695583.35
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1,5381,92779.81
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา1,1271,35882.99
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม9091,29770.08
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ75097976.61
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41405178.43
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล56965287.27
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์17427862.59
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ80798781.76
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ5591,68633.16
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1,7432,10282.92
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง9911,15186.10
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์9734,12723.58
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่768292.68
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่8303,57323.23
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง44549689.72
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง9941,08991.28
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา77799977.78
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,4011,51692.41
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ71475095.20
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ53760488.91
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ34236294.48
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ27630490.79
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย85690195.01
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย53360987.52
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย11413485.07
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง4,0194,52888.76
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว34738689.90
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง33436192.52
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด515691.07
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ24726593.21
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ40848584.12
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา1,0241,07295.52
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ13113696.32
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก66268596.64
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก18318897.34
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร35837296.24
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร57660495.36
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน36037296.77
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน63866795.65
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก73075696.56
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร19524280.58
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,7142,11681.00
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง36641189.05
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง49451695.74
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ1,0071,09691.88
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ8810385.44
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1,3031,45489.61
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ76786288.98
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ68170796.32
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง44448691.36
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง41745891.05
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง15516991.72
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง70179388.40
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 17218095.56
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2,2252,60385.48
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง65772790.37
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ16717893.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,9222,17888.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1,1231,43378.37
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง76788886.37
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน42958273.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน43248788.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ51963182.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์75281991.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ9351,05988.29
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่65381979.73
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน75387785.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง9761,21980.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง21826582.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง33137887.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ32636689.07
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,6332,35769.28
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง62781676.84
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก68986579.65
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล9491,29773.17
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,0751,28983.40
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง9901,31875.11
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า63378181.05
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง69482184.53
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋83799484.21
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย12023850.42
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง36350571.88
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง49261180.52
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,5701,95880.18
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล38946783.30
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก69983883.41
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,0401,26482.28
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา5862.50
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้9541,23577.25
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้68086079.07
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ65377684.15
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง1,8052,24380.47
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก39745088.22
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก71283485.37
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก27840868.14
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง83196286.38
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย74598275.87
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม1,0751,27484.38
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง7091,03768.37
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา8391,34662.33
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว1,6492,85057.86
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว8651,06880.99
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว24329981.27
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์112740.74
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ42844596.18
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ23625194.02
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ19420097.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ44747693.91
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว79386391.89
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน63867195.08
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,1061,18193.65
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง38340993.64
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น74380792.07
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น48149796.78
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน80887792.13
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน61667491.39
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,1101,21391.51
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน64370191.73
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน48549797.59
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย9851,06692.40
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,1701,27491.84
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ88492395.77
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ73780291.90
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,7741,99688.88
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน67372792.57
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง495098.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง060.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย1,1271,24890.30
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว86491694.32
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว70173994.86
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,2731,34394.79
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง1,0411,07496.93
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง75286287.24
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน52459088.81
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน44347493.46
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง53454597.98
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง38841294.17
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย65583878.16
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม40847885.36
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ11312590.40
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ829190.11
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง40642894.86
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม59264791.50
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่88792895.58
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย45149092.04
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย77781795.10
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง81791089.78
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่66069994.42
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก53371075.07
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก69777889.59
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน63065096.92
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน26728693.36
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง9511,01593.69
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง25325599.22
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด62365395.41
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด46951091.96
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 11412095.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง61668789.67
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1,1641,19797.24
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1,0761,13195.14
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว85890894.49
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,5651,66893.82
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า82487993.74
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า66887976.00
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม62666494.28
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม57361093.93
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม50855491.70
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1,2801,49085.91
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก62569190.45
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก63581877.63
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม91597893.56
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง60262995.71
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง56959695.47
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,0841,34180.84
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,6561,80891.59
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม85592492.53
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 84689194.95
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,5332,83489.38
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล8451,01683.17
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1,1181,29686.27
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง75893081.51
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง75887786.43
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,3981,61386.67
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1,2061,25696.02
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,1321,21693.09
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,3071,41392.50
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา2,0532,34587.55
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง9941,21481.88
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,3091,60481.61
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย2,3552,83183.19
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร1,0921,35180.83
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,4361,81679.07
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา85195589.11
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง66379683.29
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง40643792.91
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม2,3932,98680.14
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก78389387.68
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1,0681,37177.90
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1,5351,75687.41
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น59665790.72
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1,4211,70983.15
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่9501,13184.00
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2,3322,77284.13
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,1041,17893.72
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1,2201,34290.91
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1,2731,29498.38
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง1,0441,14091.58
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า45948295.23
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน1,0691,13094.60
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน60966291.99
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน2,0152,20891.26
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1,3111,52885.80
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง51053395.68
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง30532294.72
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่1,0111,14388.45
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง77889986.54
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,3771,51790.77
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด55661290.85
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล30035983.57
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล67671694.41
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง85086997.81
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง89497391.88
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี12413393.23
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี35339389.82
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี41545092.22
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ46651390.84
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง22524392.59
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ22523994.14
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,7311,91890.25
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า31535588.73
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า42045292.92
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า69672695.87
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา64669692.82
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น56360193.68
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน79284593.73
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง74679993.37
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง28229994.31
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า65767896.90
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง49052693.16
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง35338791.21
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น53664982.59
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง35337394.64
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง25228987.20
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง52256891.90
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน40547385.62
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย94596697.83
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย82685097.18
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น20522889.91
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน32637287.63
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 15115597.42
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1,8162,30478.82
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู9181,08584.61
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน90098991.00
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง1,2711,38991.50
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1,4821,60392.45
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง74779194.44
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว92998294.60
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล2,0722,22493.17
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1,0321,19286.58
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง75684189.89
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู55958096.38
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,5903,02685.59
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1,2301,75170.25
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง28329595.93
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง25026693.98
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห31136784.74
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง78886191.52
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,6011,67695.53
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น9731,02794.74
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น77382094.27
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1,1981,24895.99
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว45050090.00
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว303293.75
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว49151096.27
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ83089093.26
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว11512294.26
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้54857096.14
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้48756586.19
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง60076178.84
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน53766381.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน65167197.02
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา92096195.73
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง9711,18881.73
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา62163897.34
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ72476594.64
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง64868295.01
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์39142492.22
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว48956985.94
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา9571,09987.08
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ32535192.59
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน38640395.78
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ58065288.96
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1,1011,28086.02
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม1,0631,18689.63
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข79485293.19
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ52454795.80
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ54558792.84
อำเภอดอยหล่อ  99731 ศูนย์สุขภาพชุมชน ดอยหล่อ56460992.61
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์20224881.45
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด23725891.86
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง38539298.21
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21421898.17
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ9898100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2020-05-27T13:38:59