- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI <18.5 ผอม
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI <18.5 ผอมผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก659326.97
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ184354.14
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ234525.09
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด849239.10
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย381,3572.80
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา479434.98
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม457725.83
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ7668011.18
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 413943.19
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล445318.29
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์919779.31
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ5955910.55
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ648177.83
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1602,1017.62
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง839488.76
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์707948.82
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2310122.77
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่638507.41
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง11940529.38
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง19492720.93
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา16187518.40
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ2461,31818.66
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ16368123.94
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ3922917.03
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ5032315.48
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ7026726.22
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย16279620.35
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย10052219.16
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย2912323.58
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง5113,63914.04
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว7731524.44
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง5529718.52
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด175034.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ8623836.13
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ11936832.34
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา19196719.75
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ1412211.48
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก9863915.34
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก2217012.94
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร293229.01
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร15954729.07
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน6034217.54
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน10660917.41
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก14464822.22
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร2619113.61
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา4361,90722.86
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง7436120.50
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง15246632.62
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ13594414.30
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ112125.19
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย1961,31614.89
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ12582915.08
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ9665314.70
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง5444012.27
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง6841016.59
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง2614517.93
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง8867613.02
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 3416620.48
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว2922,25112.97
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง10165715.37
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ2615616.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย2181,78012.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1551,29212.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง9476212.34
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน8250416.27
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน7343916.63
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ385357.10
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์687559.01
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ15994016.91
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่13177017.01
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน13077916.69
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1981,04019.04
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง6123426.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง5431916.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ5232116.20
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1991,83510.84
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง10566415.81
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก8671911.96
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล12790813.99
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1651,06715.46
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง809998.01
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า9869314.14
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง6764910.32
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋20075626.46
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย3618319.67
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง6439616.16
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง7952215.13
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล2111,58713.30
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล5641613.46
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก6559510.92
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1471,13912.91
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้108521.17
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้566908.12
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ7670110.84
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง1791,56411.45
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก4436212.15
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก8668012.65
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก253028.28
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง15084217.81
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย9770713.72
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม10898910.92
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง16082719.35
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา579136.24
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว448505.18
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว788449.24
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว2921513.49
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์1244.17
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ9337624.73
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ5520526.83
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ5818531.35
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ12743729.06
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว12170617.14
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน16654930.24
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1071,0849.87
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง9341422.46
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น10070114.27
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น11744626.23
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน13476817.45
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน9766514.59
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1611,05515.26
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน11063317.38
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน6446113.88
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย20296221.00
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1771,14715.43
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ16287518.51
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ13572818.54
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า3391,76119.25
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน9664214.95
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง115320.75
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง2671,88414.17
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย12589114.03
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว13085915.13
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว11664517.98
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ2161,24717.32
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง19898220.16
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง13071518.18
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน5533616.37
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน8363113.15
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง9250518.22
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง5330017.67
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย12074216.17
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม4239710.58
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ2411321.24
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ176725.37
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง6537917.15
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม10458917.66
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่11883914.06
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย9943422.81
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย13574818.05
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง12774017.16
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่10566115.89
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก12567718.46
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก7545516.48
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน14160623.27
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน4225416.54
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง13989215.58
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง5123721.52
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด8948518.35
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด9547020.21
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 71026.86
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง8566312.82
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1431,02713.92
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1801,08116.65
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว13683616.27
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง2971,71717.30
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า16477621.13
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า11977215.41
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม14261523.09
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม8858115.15
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม8849717.71
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1551,27412.17
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก7161411.56
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก12574316.82
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม16590718.19
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง6153611.38
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง8254914.94
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2181,19818.20
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง2581,90213.56
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม748209.02
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 13882116.81
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1922,3888.04
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล757739.70
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1481,11713.25
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง11387212.96
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง12864919.72
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1501,28511.67
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1241,09011.38
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1921,07017.94
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1261,02512.29
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา2331,99411.69
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง599965.92
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1151,4168.12
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1272,4195.25
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร811,1586.99
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง581,5923.64
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา838549.72
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง656799.57
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง5540413.61
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม1171,6637.04
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก9877712.61
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1561,13013.81
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1881,56512.01
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น7056812.32
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1581,47410.72
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่10597710.75
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร3052,37312.85
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1661,06815.54
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1781,20814.74
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง627088.76
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง15396415.87
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า6242514.59
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน1031,01010.20
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน11463318.01
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1531,39410.98
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1871,28514.55
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง7847916.28
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง4628416.20
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่14799614.76
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง10977314.10
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1331,32110.07
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด15150629.84
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล4129313.99
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล19665230.06
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง16976622.06
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง14586716.72
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี1211310.62
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี223206.88
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี10339925.81
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ11648324.02
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง4721421.96
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ2619713.20
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด3321,72119.29
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า7033520.90
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า10441824.88
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า15563624.37
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา13258022.76
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น15556227.58
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน15177519.48
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง17368825.15
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง7127026.30
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า9460115.64
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง10949821.89
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง7333721.66
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น9949919.84
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง7930026.33
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง7323031.74
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง20556936.03
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน7533322.52
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย11453921.15
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย17370824.44
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น5820728.02
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน9730731.60
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 2513917.99
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1932,0109.60
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู15792716.94
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน12984915.19
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง12993513.80
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1481,31611.25
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง7066710.49
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว10685212.44
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล1221,8986.43
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1731,01717.01
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง577317.80
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู8354915.12
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2272,4899.12
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1761,49611.76
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง232578.95
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง3125212.30
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห5634916.05
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง13576217.72
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ2251,43815.65
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น15792616.95
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น10870215.38
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1891,07017.66
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว5639914.04
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว32711.11
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว7139717.88
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ11777615.08
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว41123.57
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้11851722.82
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้7344416.44
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง13669719.51
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน10659717.76
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน13855225.00
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา12084414.22
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1831,06617.17
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา10358117.73
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ11364617.49
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง14359723.95
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์7937920.84
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว8946119.31
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา21199621.18
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ8929729.97
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน6134217.84
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ13557923.32
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว2251,10120.44
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม21895822.76
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข15673521.22
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ8845119.51
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ8349816.67
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์4224017.50
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด5324121.99
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง7236020.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา3519617.86
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ149315.05
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04