- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 18.5-22.9 ปกติ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI 18.5-22.9 ปกติผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก4015425.97
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ3211128.83
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ5617132.75
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด13032639.88
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย5219826.26
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา3913928.06
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม10429934.78
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ7225628.12
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล10331432.80
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์11100.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ5618829.79
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ8729429.59
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล17349534.95
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง10737828.31
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์11936932.25
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่15640938.14
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง225540.00
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง15337341.02
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา7420136.82
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ16037243.01
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ8424035.00
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ10324242.56
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ113333.33
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ132944.83
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย25655745.96
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย11327341.39
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย52619.23
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง5571,41039.50
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว6415341.83
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง123435.29
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด3475.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ122352.17
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ4610046.00
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา13533140.79
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ398148.15
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก21245147.01
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก9114463.19
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร1911.11
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร14930449.01
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน244257.14
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน9013865.22
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก12225847.29
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร41625.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา38993641.56
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง418548.24
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง6013843.48
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ8623836.13
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ72133.33
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย18243242.13
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ7118039.44
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ6018033.33
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง82236.36
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง4410243.14
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง285550.91
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง5514837.16
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 103330.30
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว25367637.43
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง19743545.29
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ244652.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย103330.30
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ5813941.73
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง5415435.06
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน1911.11
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน4310441.35
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ12123751.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์51338.46
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ6315341.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่358740.23
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน285253.85
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง296346.03
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง488258.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง173056.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ448850.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย13634040.00
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง13435138.18
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก6016037.50
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล5917334.10
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ46496747.98
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง11229637.84
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า13234837.93
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง256836.76
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋4410840.74
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย3837.50
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง3811832.20
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง278930.34
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล19954336.65
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล4113031.54
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก9725338.34
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน13235936.77
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้8823437.61
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้52420.83
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ4613633.82
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง18448438.02
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก14136538.63
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก7819340.41
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก5412343.90
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง10125839.15
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย10525740.86
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม24160939.57
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง15035642.13
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา5012639.68
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว5014434.72
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว8622238.74
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว123534.29
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์050.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ5516333.74
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ92045.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ266440.62
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ51050.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว7215446.75
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน6916242.59
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง8618446.74
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง236734.33
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น7419637.76
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น8621739.63
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน16437144.20
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน5515036.67
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน8821540.93
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน24555244.38
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน11130136.88
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย17843241.20
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย14436839.13
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ11626943.12
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ13532941.03
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า4731,10542.81
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน6820333.50
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง51631.25
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1250.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย9428932.53
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว19848740.66
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว4713036.15
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ17042340.19
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง16142138.24
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง7717643.75
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน12928545.26
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน10430633.99
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง5317929.61
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง225738.60
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย13237235.48
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม388843.18
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ82927.59
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ91850.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง4110339.81
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม389241.30
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่19345542.42
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย5211644.83
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย8324434.02
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง12526547.17
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่10325141.04
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก11225444.09
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก10326538.87
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน11826245.04
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน185930.51
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง6817339.31
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง6316238.89
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด24655344.48
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด6014441.67
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 174934.69
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง4114328.67
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า24256742.68
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง7619339.38
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว11733934.51
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง26467739.00
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า12433237.35
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า14435141.03
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม22758438.87
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม20546943.71
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม12231938.24
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง30179337.96
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก19640748.16
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก7018637.63
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม15337440.91
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง19750039.40
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง5819429.90
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน9421743.32
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง31279739.15
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม27766141.91
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 25261441.04
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1,0092,41341.82
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล13142630.75
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง8226530.94
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง19649639.52
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง18842144.66
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง10230034.00
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้14839237.76
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา6217036.47
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย21953441.01
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา26272736.04
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง186428.12
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง9428033.57
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย33887438.67
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร10323444.02
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง8829330.03
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา9323439.74
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง143935.90
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง13530244.70
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม19158432.71
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก8921840.83
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก11730338.61
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่25561541.46
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น9029630.41
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่4591,12040.98
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่4212733.07
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร15952130.52
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว14441234.95
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว15042735.13
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง28475237.77
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง10925343.08
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า6815843.04
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน9626536.23
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน8621440.19
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน6201,44442.94
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย32682539.52
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง18640845.59
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง3811034.55
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่13434239.18
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง5015332.68
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง15347532.21
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด10827439.42
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล154632.61
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล19039048.72
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง20039051.28
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง11926045.77
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี112152.38
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี133438.24
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี205040.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ215042.00
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง112250.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ2219.52
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด4671,14840.68
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า5413041.54
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า4611041.82
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า5418129.83
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา5616933.14
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น11026441.67
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน8120739.13
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง18044840.18
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง6815244.74
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า24658042.41
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง4812239.34
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง174339.53
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น8718148.07
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง71546.67
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง42020.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง61833.33
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน314470.45
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย28460347.10
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย4712039.17
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น234254.76
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน356355.56
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1250.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง3012224.59
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู134230.95
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน19242944.76
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง19344743.18
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก8019541.03
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง4110041.00
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว22653042.64
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล12335035.14
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย17943441.24
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง18641345.04
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู9323639.41
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง6492,15330.14
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี14234241.52
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง4414430.56
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง287139.44
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห195038.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง8021936.53
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ24469035.36
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น18946141.00
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น22053641.04
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ4531,05343.02
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว6715343.79
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว92045.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว11630837.66
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ10430134.55
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว92931.03
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้11934234.80
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้4712039.17
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง21749344.02
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน8118045.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน8324434.02
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา16341339.47
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง13433540.00
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา25458443.49
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ7418240.66
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง5412941.86
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์265448.15
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว154037.50
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา6210658.49
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ224351.16
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน5314636.30
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ18142942.19
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว23757141.51
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม38285744.57
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข19347840.38
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ14633843.20
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ12933738.28
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์8016947.34
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด6114242.96
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง6713250.76
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา6412551.20
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ379638.54
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21