- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 18.5-22.9 ปกติ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI 18.5-22.9 ปกติผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก48493251.93
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ12243528.05
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ15845234.96
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด40992344.31
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย7911,35758.29
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา40794343.16
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม35577245.98
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ23468034.41
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41239424.47
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล17453132.77
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์34397735.11
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ24555943.83
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ24481729.87
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล8342,10139.70
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง32594834.28
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์26479433.25
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่3610135.64
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่30085035.29
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง17640543.46
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง41792744.98
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา37687542.97
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ5821,31844.16
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ29968143.91
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ8622937.55
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ16332350.46
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ14526754.31
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย36279645.48
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย23952245.79
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย5412343.90
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1,4913,63940.97
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว13831543.81
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง13229744.44
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด205040.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ12023850.42
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ14536839.40
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา48296749.84
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ5912248.36
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก32463950.70
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก9717057.06
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร20132262.42
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร27354749.91
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน26034276.02
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน39260964.37
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก34964853.86
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร10719156.02
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา8061,90742.27
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง18136150.14
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง23446650.21
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ41294443.64
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ8321239.15
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย5531,31642.02
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ35982943.31
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ27065341.35
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง17744040.23
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง15841038.54
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง6814546.90
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง31267646.15
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 6116636.75
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว9002,25139.98
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง27365741.55
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ7315646.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย7971,78044.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ5321,29241.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง31876241.73
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน20250440.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน18743942.60
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ28053552.34
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์41675555.10
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ44894047.66
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่29377038.05
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน33277942.62
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง4731,04045.48
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง10423444.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง12931940.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ15932149.53
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย7111,83538.75
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง27966442.02
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก29271940.61
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล35590839.10
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ4981,06746.67
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง46299946.25
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า25869337.23
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง31964949.15
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋33875644.71
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย9218350.27
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง15439638.89
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง22652243.30
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล6421,58740.45
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล15641637.50
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก22959538.49
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน4461,13939.16
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้39085245.77
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้25969037.54
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ27270138.80
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง6391,56440.86
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก13436237.02
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก29168042.79
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก15030249.67
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง38884246.08
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย31670744.70
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม40498940.85
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง41882750.54
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา34491337.68
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว30585035.88
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว34684441.00
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว9421543.72
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์52420.83
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ16737644.41
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ9820547.80
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ8918548.11
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ19743745.08
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว31470644.48
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน23754943.17
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง4631,08442.71
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง19241446.38
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น29170141.51
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น18844642.15
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน30376839.45
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน24266536.39
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน4741,05544.93
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน27263342.97
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน18746140.56
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย39496240.96
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย4831,14742.11
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ37787543.09
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ30272841.48
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า7881,76144.75
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน23564236.60
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง185333.96
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง6981,88437.05
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย35589139.84
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว35585941.33
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว27564542.64
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ5671,24745.47
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง40298240.94
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง31671544.20
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน12933638.39
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน24163138.19
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง17050533.66
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง12830042.67
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย28674238.54
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม19939750.13
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ4911343.36
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ326747.76
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง17037944.85
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม24158940.92
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่34983941.60
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย19543444.93
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย28874838.50
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง33574045.27
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่26366139.79
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก28867742.54
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก16745536.70
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน28960647.69
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน10225440.16
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง38589243.16
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง9623740.51
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด21048543.30
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด22347047.45
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 4110240.20
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง24566336.95
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า4181,02740.70
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง4671,08143.20
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว34283640.91
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง7951,71746.30
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า32977642.40
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า32577242.10
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม25161540.81
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม22658138.90
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม20549741.25
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง4821,27437.83
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก34761456.51
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก28774338.63
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม36890740.57
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง21053639.18
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง21554939.16
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน4911,19840.98
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง7721,90240.59
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม33482040.73
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 33582140.80
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง9812,38841.08
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล27677335.71
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง4471,11740.02
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง33087237.84
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง27764942.68
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง5341,28541.56
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้4561,09041.83
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา4241,07039.63
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย4941,02548.20
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา7781,99439.02
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง35999636.04
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง6081,41642.94
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย9902,41940.93
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร4821,15841.62
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง4781,59230.03
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา38585445.08
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง28367941.68
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง17340442.82
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม6731,66340.47
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก30477739.12
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก4271,13037.79
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่6361,56540.64
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น18256832.04
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่5631,47438.20
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่39097739.92
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1,0062,37342.39
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว4151,06838.86
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว4391,20836.34
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง24270834.18
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง42896444.40
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า20942549.18
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน4121,01040.79
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน26963342.50
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน5631,39440.39
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย4871,28537.90
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง20647943.01
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง11828441.55
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่38099638.15
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง34977345.15
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง4741,32135.88
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด20950641.30
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล13829347.10
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล28565243.71
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง38876650.65
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง43086749.60
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี4911343.36
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี16332050.94
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี19139947.87
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ23748349.07
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง12721459.35
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ8719744.16
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด6761,72139.28
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า13233539.40
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า19041845.45
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า27263642.77
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา23558040.52
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น23656241.99
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน35777546.06
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง29768843.17
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง12127044.81
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า26960144.76
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง22049844.18
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง17233751.04
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น26749953.51
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง13830046.00
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง9323040.43
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง33256958.35
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน20833362.46
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย23753943.97
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย35270849.72
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น13120763.29
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน15830751.47
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 9413967.63
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง8292,01041.24
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู42192745.42
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน36484942.87
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง42393545.24
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก6101,31646.35
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง31566747.23
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว36485242.72
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล9471,89849.89
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย4301,01742.28
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง34573147.20
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู24054943.72
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง1,1902,48947.81
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี6391,49642.71
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง10325740.08
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง11325244.84
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห15934945.56
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง33876244.36
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ5901,43841.03
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น39892642.98
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น31570244.87
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ4641,07043.36
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว18539946.37
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว162759.26
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว17639744.33
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ28977637.24
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว3311229.46
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้20151738.88
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้19744444.37
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง29669742.47
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน30859751.59
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน24455244.20
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา35284441.71
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง4891,06645.87
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา24858142.69
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ26764641.33
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง27059745.23
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์15137939.84
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว21046145.55
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา43399643.47
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ12429741.75
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน13334238.89
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ24357941.97
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว4721,10142.87
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม41995843.74
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข31273542.45
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ19345142.79
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ20149840.36
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์11724048.75
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด11624148.13
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง19736054.72
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา9219646.94
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ379339.78
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-05-09T23:31:04