- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 23.0-24.9 ท้วม
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI 23.0-24.9 ท้วมผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก3115420.13
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ2411121.62
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ3517120.47
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด6332619.33
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย5319826.77
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา3713926.62
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม6729922.41
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ6225624.22
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล5731418.15
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์010.00
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ4018821.28
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ6029420.41
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล9449518.99
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง8237821.69
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์7836921.14
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่6940916.87
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง75512.73
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง7137319.03
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา3920119.40
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ6237216.67
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ3624015.00
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ3124212.81
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ93327.27
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ42913.79
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย8455715.08
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย3927314.29
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย62623.08
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง2591,41018.37
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว2315315.03
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง93426.47
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด1425.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ1234.35
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ1710017.00
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา3833111.48
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ208124.69
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก6045113.30
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก1814412.50
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร4944.44
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร3530411.51
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน1422.38
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน1713812.32
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก3625813.95
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร51631.25
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา15993616.99
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง128514.12
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง1513810.87
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ3923816.39
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ42119.05
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย6843215.74
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ4218023.33
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ3018016.67
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง52222.73
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง2110220.59
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง85514.55
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง3114820.95
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 63318.18
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว12867618.93
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง6743515.40
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ3466.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย73321.21
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ2413917.27
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง3215420.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน3933.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน2710425.96
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ5323722.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์31323.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ1815311.76
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่148716.09
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน75213.46
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง6639.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง128214.63
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง63020.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ178819.32
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย7334021.47
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง6235117.66
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก2616016.25
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล3517320.23
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ15596716.03
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง6029620.27
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า5534815.80
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง126817.65
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋1910817.59
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย1812.50
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง1811815.25
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง228924.72
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล10554319.34
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล3113023.85
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก4625318.18
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน7235920.06
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้8823437.61
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้52420.83
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ2613619.12
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง7848416.12
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก7236519.73
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก3519318.13
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก2712321.95
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง4825818.60
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย4625717.90
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม10660917.41
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง5335614.89
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา2412619.05
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว2614418.06
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว3722216.67
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว83522.86
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์2540.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ2416314.72
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ22010.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ76410.94
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ21020.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว2415415.58
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน2916217.90
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง2518413.59
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง116716.42
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น3719618.88
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น3121714.29
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน5437114.56
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน1915012.67
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน3521516.28
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน9555217.21
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน6230120.60
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย6643215.28
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย7936821.47
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ5926921.93
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ6232918.84
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1941,10517.56
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน4520322.17
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง41625.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง020.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย6028920.76
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว8748717.86
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว2513019.23
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ6742315.84
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง6942116.39
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง2717615.34
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน4328515.09
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน4930616.01
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง3017916.76
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง155726.32
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย6337216.94
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม178819.32
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ72924.14
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ41822.22
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง1310312.62
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม149215.22
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่8845519.34
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย101168.62
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย5724423.36
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง4526516.98
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่4325117.13
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก4125416.14
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก4826518.11
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน4026215.27
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน145923.73
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง3117317.92
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง3116219.14
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด9355316.82
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด3214422.22
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 104920.41
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง3414323.78
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า11356719.93
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง3819319.69
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว6633919.47
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง13667720.09
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า5733217.17
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า5935116.81
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม12158420.72
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม8146917.27
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม5331916.61
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง13279316.65
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก9040722.11
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก3318617.74
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม6437417.11
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง10150020.20
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง4219421.65
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน4521720.74
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง14079717.57
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม14566121.94
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 9961416.12
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง5272,41321.84
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล8342619.48
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง5326520.00
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง11449622.98
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง6242114.73
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง6430021.33
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้8139220.66
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2617015.29
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย9453417.60
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา13572718.57
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง116417.19
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง5628020.00
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย18687421.28
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร5323422.65
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง6129320.82
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา4223417.95
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง83920.51
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง6930222.85
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม11858420.21
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก3921817.89
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก5530318.15
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่12261519.84
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น7329624.66
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่2551,12022.77
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่2212717.32
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร10452119.96
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว7641218.45
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว7042716.39
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง14675219.41
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง5325320.95
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า3515822.15
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน5626521.13
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน3721417.29
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน3491,44424.17
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย14782517.82
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง7540818.38
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง1911017.27
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่6734219.59
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง2315315.03
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง11847524.84
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด4027414.60
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล104621.74
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล4939012.56
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง5239013.33
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง3926015.00
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี2219.52
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี83423.53
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี75014.00
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ65012.00
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง52222.73
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ72133.33
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1781,14815.51
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า2013015.38
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า1311011.82
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า3318118.23
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา2916917.16
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น4626417.42
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน4120719.81
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง6244813.84
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง1715211.18
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า8458014.48
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง1612213.11
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง84318.60
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น151818.29
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง31520.00
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง0200.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง21811.11
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน54411.36
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย7560312.44
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย3012025.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น3427.14
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน5637.94
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 020.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง3312227.05
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู104223.81
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน7242916.78
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง9144720.36
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก4119521.03
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง1810018.00
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว9653018.11
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล7135020.29
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย7543417.28
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง9441322.76
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู4823620.34
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง6012,15327.91
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี6834219.88
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง2814419.44
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง137118.31
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห115022.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง3721916.89
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ14769021.30
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น7646116.49
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น9753618.10
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1701,05316.14
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว3215320.92
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว42020.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว5930819.16
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ6030119.93
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว62920.69
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้6534219.01
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้2512020.83
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง8449317.04
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน3018016.67
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน4124416.80
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา7741318.64
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง4833514.33
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา10358417.64
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ3018216.48
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง2412918.60
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์135424.07
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว124030.00
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1610615.09
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ4439.30
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน2214615.07
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ7042916.32
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว7957113.84
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม14085716.34
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข9547819.87
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ5233815.38
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ6233718.40
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์2716915.98
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด2414216.90
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง1813213.64
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2012516.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ179617.71
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21