- ร้อยละของผู้สูงอายุ มีผล BMI 25.0-29.9 อ้วน
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผู้สูงอายุ ที่มีผล BMI 25.0-29.9 อ้วนผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีผล BMIร้อยละ
No results found.
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-22T15:50:21