รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : เมืองเชียงใหม่

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก6,261 4,751 75.881,510 24.121,830 29.231,199 25.241,023 85.32154 12.8422 1.83631 41.79235 37.24170 26.9489 14.1064 10.1473 11.57
สถานีอนามัยสุเทพ9,493 7,298 76.882,195 23.121,117 11.77101 1.3851 50.5030 29.7020 19.801,016 46.29348 34.25312 30.71142 13.98126 12.4088 8.66
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ5,907 4,724 79.971,183 20.03893 15.12267 5.6577 28.84125 46.8265 24.34626 52.92226 36.10201 32.1185 13.5864 10.2250 7.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด3,056 2,179 71.30877 28.701,584 51.83989 45.39555 56.12303 30.64131 13.25595 67.84296 49.75151 25.3856 9.4148 8.0744 7.39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย5,318 4,113 77.341,205 22.662,114 39.751,545 37.561,341 86.80158 10.2346 2.98569 47.22270 47.45141 24.7871 12.4831 5.4556 9.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา3,393 2,609 76.89784 23.112,470 72.802,081 79.761,425 68.48622 29.8934 1.63389 49.62179 46.0293 23.9143 11.0536 9.2538 9.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม3,541 2,694 76.08847 23.921,810 51.121,284 47.66642 50.00628 48.9114 1.09526 62.10176 33.46159 30.2380 15.2159 11.2252 9.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ2,880 1,892 65.69988 34.311,337 46.42758 40.06217 28.63356 46.97185 24.41579 58.60227 39.21189 32.6481 13.9964 11.0518 3.11
โรงพยาบาลกองบิน 41453 261 57.62192 42.38173 38.194 1.534 100.000 0.000 0.00169 88.02105 62.1350 29.598 4.733 1.783 1.78
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล12,748 9,549 74.913,199 25.092,654 20.82484 5.07270 55.79176 36.3638 7.852,170 67.83838 38.62596 27.47190 8.76106 4.88440 20.28
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์3,318 2,023 60.971,295 39.031,128 34.00600 29.66152 25.33323 53.83125 20.83528 40.77203 38.45166 31.4469 13.0742 7.9548 9.09
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ2,708 2,044 75.48664 24.52549 20.27275 13.45171 62.1873 26.5531 11.27274 41.2785 31.0282 29.9343 15.6937 13.5027 9.85
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ6,154 4,262 69.261,892 30.741,460 23.72219 5.1444 20.09114 52.0561 27.851,241 65.59513 41.34368 29.65165 13.30115 9.2780 6.45
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล4,737 3,415 72.091,322 27.911,270 26.81297 8.70187 62.96104 35.026 2.02973 73.60410 42.14277 28.47109 11.20108 11.1069 7.09
ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง3,126 2,246 71.85880 28.151,829 58.511,228 54.67777 63.27418 34.0433 2.69601 68.30270 44.93148 24.6360 9.9858 9.6565 10.82
คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย475 204 42.95271 57.05193 40.634 1.963 75.001 25.000 0.00189 69.7495 50.2651 26.9827 14.2913 6.883 1.59
คลินิกเวชกรรมชุมชนสุเทพเครือข่ายโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล69 42 60.8727 39.1319 27.541 2.380 0.001 100.000 0.0018 66.675 27.785 27.784 22.222 11.112 11.11
ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์9,553 7,146 74.802,407 25.201,312 13.73251 3.51104 41.43108 43.0339 15.541,061 44.08361 34.02361 34.02141 13.2994 8.86104 9.80
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่124 49 39.5275 60.4865 52.423 6.120 0.003 100.000 0.0062 82.6738 61.2917 27.424 6.451 1.612 3.23
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่6,956 5,455 78.421,501 21.581,121 16.12193 3.5444 22.8091 47.1558 30.05928 61.83432 46.55315 33.9486 9.2747 5.0648 5.17
 90,27066,956 23,314 24,928 11,783 7,087 3,788 908 13,145 5,312 3,852 1,553 1,118 1,310 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45