รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่ริม

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2,655 2,073 78.08582 21.922,295 86.442,030 97.93234 11.531,787 88.039 0.44265 45.53116 43.7758 21.8934 12.8337 13.9620 7.55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้1,973 1,358 68.83615 31.171,527 77.391,308 96.321,300 99.397 0.541 0.08219 35.6163 28.7768 31.0534 15.5334 15.5320 9.13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ2,038 1,506 73.90532 26.101,796 88.131,499 99.541,427 95.2069 4.603 0.20297 55.83141 47.4781 27.2739 13.1327 9.099 3.03
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง4,661 2,940 63.081,721 36.923,742 80.282,699 91.802,010 74.47658 24.3831 1.151,043 60.60426 40.84316 30.30129 12.37123 11.7949 4.70
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก1,098 798 72.68300 27.321,014 92.35783 98.12504 64.37236 30.1443 5.49231 77.0080 34.6367 29.0031 13.4237 16.0216 6.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก1,982 1,433 72.30549 27.701,733 87.441,424 99.371,043 73.24381 26.760 0.00309 56.28114 36.8969 22.3345 14.5632 10.3649 15.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก1,002 661 65.97341 34.03802 80.04614 92.89590 96.0922 3.582 0.33188 55.1364 34.0453 28.1923 12.2329 15.4319 10.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง2,363 1,721 72.83642 27.172,167 91.711,714 99.59788 45.97779 45.45147 8.58453 70.56131 28.92153 33.7765 14.3560 13.2544 9.71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย2,350 1,621 68.98729 31.021,947 82.851,543 95.19246 15.941,266 82.0531 2.01404 55.42140 34.65130 32.1859 14.6044 10.8931 7.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม4,293 3,264 76.031,029 23.973,706 86.333,067 93.961,854 60.451,038 33.84175 5.71639 62.10211 33.02161 25.2091 14.24121 18.9455 8.61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง3,466 2,742 79.11724 20.893,093 89.242,649 96.612,286 86.30347 13.1016 0.60444 61.33137 30.86123 27.7073 16.4496 21.6215 3.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา3,759 2,794 74.33965 25.673,015 80.212,624 93.922,214 84.38390 14.8620 0.76391 40.52125 31.97110 28.1361 15.6069 17.6526 6.65
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว7,476 5,504 73.621,972 26.381,600 21.40528 9.59204 38.64323 61.171 0.191,072 54.36366 34.14334 31.16162 15.11153 14.2757 5.32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว2,778 1,991 71.67787 28.331,833 65.981,332 66.90731 54.88578 43.3923 1.73501 63.66162 32.34162 32.3484 16.7771 14.1722 4.39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว755 526 69.67229 30.33578 76.56431 81.94378 87.7045 10.448 1.86147 64.1944 29.9340 27.2127 18.3722 14.9714 9.52
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์4 4 100.000 0.000 0.000 0.000 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -
 42,65330,936 11,717 30,848 24,245 15,809 7,926 510 6,603 2,320 1,925 957 955 446 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45