รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : ดอยเต่า

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า759 514 67.72245 32.28675 88.93495 96.30256 51.72188 37.9851 10.30180 73.4774 41.1146 25.5630 16.6722 12.228 4.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า961 644 67.01317 32.99875 91.05637 98.91348 54.63253 39.7236 5.65238 75.0888 36.9745 18.9128 11.7628 11.7649 20.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า1,548 983 63.50565 36.501,321 85.34968 98.47198 20.45740 76.4530 3.10353 62.48124 35.1369 19.5559 16.7144 12.4657 16.15
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา1,507 1,014 67.29493 32.711,390 92.24972 95.86282 29.01543 55.86147 15.12418 84.79225 53.8387 20.8151 12.2041 9.8114 3.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น1,234 680 55.11554 44.891,105 89.55655 96.32221 33.74368 56.1866 10.08450 81.23201 44.67120 26.6755 12.2237 8.2237 8.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ตำบลบงตัน2,553 1,875 73.44678 26.561,785 69.921,378 73.49457 33.16718 52.10203 14.73407 60.03165 40.5480 19.6673 17.9472 17.6917 4.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง2,356 1,670 70.88686 29.121,507 63.961,089 65.21211 19.38622 57.12256 23.51418 60.93190 45.4562 14.8379 18.9062 14.8325 5.98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง1,004 749 74.60255 25.40861 85.76694 92.66128 18.44436 62.82130 18.73167 65.4976 45.5135 20.9618 10.7833 19.765 2.99
โรงพยาบาลดอยเต่า1,605 1,058 65.92547 34.081,466 91.341,014 95.84335 33.04538 53.06141 13.91452 82.63250 55.3192 20.3543 9.5151 11.2816 3.54
 13,5279,187 4,340 10,985 7,902 2,436 4,406 1,060 3,083 1,393 636 436 390 228 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

SMART AGEING

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART AGEING Last Update 2019-10-11T14:26:45